Jak tvořit Cartes Maximum?

Maxikarty (fr: cartes maximum, angl.: maximum cards, česky: analogické pohlednice) jsou pohlednice, na jejichž obrazové straně je nalepena poštovní známka, znehodnocená poštovním razítkem, přičemž námět pohlednice, známky i razítka jsou v maximálním souladu. Cílem sběratele je získat nebo vytvořit takovou maxikartu, která ideálně plní všechna tři hlavní kritéria.

Nebudeme se zabývat sbíráním maxikaret, pojďme k jejich tvorbě.

Co pro tvorbu maxikarty potřebuji?

1. emisní plán poštovních známek až 4 roky zpět od potřebného datumu, neboť platné maxikarty můžete tvořit pouze s platnými známkami nejvýše 4 roky starými (čím blíže k datumu na razítku, tím více je maxikarta ceněna)

2. pohlednici s daným tématem, kde vhodným zdrojem je např i postcrossing

3. razítko nejlépe s dnem vydání poštovní známky, nejlépe tedy příležitostné (pokud se chcete účastnit soutěží, jiné než příležitostné nemá smysl)

 

Další informace:

- pohlednice nemusí být nově vydané, nakupují se tedy i na různých burzách, v antikvariátech apd. a pozor nelze je vytisknout jen tak doma!

- razítko je nejlepší příležitostné nebo alespoň datumové se vztahující k autorovi známky, tématu na pohlednici apd., více viz dokument níže, pozor na lhůtu 4 let!

- známka by měla být námětově shodná s pohlednicí a neměla by být starší než 4 roky od datumu na razítku, více viz dokument níže

 

Pravidla pro tvorbu maxikaret najdete zde:

https://drive.google.com/file/d/0B9sTRnBhA67uMWgwbjNDN3dUejA/view

 

Emisní plán české pošty pro r. 2019 (zde je možné vidět, jak známka bude vypadat a pohlednici s předstihem shánět)

https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/5452705/EP+2019_1.pdf/67356e10-0154-b1c9-5b66-da66d6dd245b

https://www.ceskaposta.cz/documents/10180/5452705/EP-brozura-2019.pdf/0ff197e1-1588-c836-7ef5-3711ebb5cb3f

 

Jak poslat maxikartu k orazítkování Českou poštou, když nemůžu jít pro příležitostné razítko osobně?

https://drive.google.com/file/d/0B9sTRnBhA67uN21WSHNKeHBiaEk/view

 

Kde se dozvím, jaké příležitostné razítko se připravuje?

https://www.ceskaposta.cz/sluzby/filatelie-a-postfila/prilezitostna-razitka/pripravovana-razitka

 

Volně čerpáno a více na:

http://cartesmaximum.blogspot.com

 

Ilustrační foto: vlastní sbírka